Finance & Control

Finance & Control (F&C) is verantwoordelijk voor de financiële administratie en de financiële beheersing binnen Syntrophos.

F&C verzorgt de dagelijkse boekhouding, de interne financiële management rapportages, de openbare periodieke rapporten begroting, jaarrekening en de halfjaarlijkse tussenrapportages.

F&C levert binnen Syntrophos financiële adviezen en maakt kostprijscalculaties.